HU ISF ad.jpg

מה תקבלו?

מטרת הטיפול היא לחולים לקבל את הטיפול הטוב ביותר עבור OCD. חשוב לציין כי זה לא טיפול ניסיוני, אלא  CBT קלאסי, רגיל עבור OCD.

 

מי נותן את הטיפול?

המטופלים יקבלו טיפול מקלינאים העוסקים בתחום. חשוב לציין, כי המטפלים הם בפיקוח מומחים בתחום OCD.

כדי להכיר את צוות המטפלים שלנו, לחץ כאן.

מה אתה צריך לעשות?

המטופלים יוערכו על ידי מטפל מנוסה. בעקבות זאת, החולים יידרשו להשתתף במספר משימות ממוחשבות. משימות אלה יינתנו שוב עם השלמת 17 מפגשים של  CBT.

בנוסף, מספר חולים עשויים להתבקש להשלים את משימת מחשב אישית (P-CIT) בזמנם על המחשבים הניידים שלהם 3 פעמים ביום במשך 7 ימים. כל משימה נמשכת 15 דקות.

מחקרים מראים כי חשיפה ומניעת פולחן (ERP)  ב- CBT היא אפקטיבית ב- OCD . מאחר ודבקות החולה דבקות במניעת פולחן מנבאת תוצאות ה- ERP, שיפור היכולת של החולים לדכא קומפולסיות עשוי לשפר את התוצאה.  ההכשרה המעכבת מותאמת אישית מכוונת לשיפור היכולת של המטופל לעכב תגובות בעת חשיפה לתמונות הקשורות לתסמיני OCD הספציפיים שלהם. שילוב התוכנית עם ERP אמור להפחית תסמיני OCD ולשפר את הביצועים של עיכוב התגובה.

CBT חינם עבור OCD באוניברסיטה העברית

איך ההשתתפות תיראה?

1. יום של הערכה ומשימה במחשב. פגישה עם המטפל.

2. שבוע של P-CIT ,3 פעמים ביום, במשך 15 דקות כל פעם. [חלק מהחולים בלבד]

3. חזרה ל- HU לפגישה ראשונה של הטיפול.

4. 17 מפגשים של CBT קלאסי.

5. יום של הערכה ומשימות מחשב סופיות. הזדמנות להשתתף במספר מחקרים אחרים במעבדה בתשלום.

6. אפשרות לעשות מחדש טיפול במצב של P-CIT אם לא ממוקם בקבוצה זו במקור.

מקורות:

Kalanthroff, E., Steinman, S. A., Schmidt, A. B., Campeas, R., & Simpson, H. B. (2018). Piloting a personalized computerized inhibitory training program for individuals with Obsessive-Compulsive Disorder. Psychotherapy and Psychcosomatics, 87(1), 52-54.

The Clinical Neuropsychology Laboratory

Department of Psychology

The Hebrew University of Jerusalem

Mount Scopus, Jerusalem 91905, ISRAEL

+972-2-588-1131

cnlab@mail.huji.ac.il