top of page

סוגים שונים של OCD

כמו שבטח כבר הספקת להתרשם, יש שונות גדולה באופן שבו OCD מתבטא אצל אנשים שונים. באופן גס, ניתן לסווג סימפטומים של OCD למספר תתי סוגים עיקריים:

- נקיון וזיהום - בתת סוג זה מופיעות  מחשבות חודרניות הקשורות לתחושה של לכלוך, זיהום או חיידקים. הטקסים הכפיתיים, בהתאם, עוסקים בנקיון, וכוללים שטיפת ידיים תכופה וחזרתית,  נקיון חוזר ונשנה של הבית במטרה לנקות אותו מחיידקים, וכדומה. 

- בדיקות חוזרות ונשנות - בתת סוג זה מופיעות מחשבות חודרניות הקשורות לכך שאדם קרוב, או את/ה בעצמך, עלול להפגע בגלל חוסר זהירות. לחילופין אלו יכולות להיות סתם מחשבות ששכחתי לנעול את הדלת, לבדוק את התנור, לבדוק את העבודה לפני שאני מגיש אותה, לוודא שלא דרסתי אף אחד כשנסעתי ברכב, וכדומה. הטקסים כוללים בדיקה חוזרת ונשנת של אותם הדברים.

- מחשבות חודרניות בנושאים של מין, אלימות, או מוסר ודת - בתת סוג זה מופיעות מחשבות חודרניות שמעוררות סלידה ופחד מעצמך. מחשבות אלו יכולות להיות אלימות, לכלול דימויים מיניים שאינם מקובלים בעיניך או מתאימים לך, או מחשבות אחרות הקשורות להפרה של חוקי המוסר או הדת הקרובים לליבך. הטקסים כאן יכולים להיות מגוונים, ולכלול בדיקות שונות, ולעיתים קרובות נסיונות 'לנטרל ' את המחשבות או למנוע מעצמך לעשות את אותם הדברים הנוראיים שעולים בראשך.

- סדר והצורך שהדברים יהיו 'בדיוק כמו שצריך' - בתת סוג זה המחשבות החודרניות קשורות לכך שהדברים לא מסודרים כמו שצריך, או לא נעשים כמו שצריך. הדבר מתקשר לצורך בשלמות ובכך שהדברים יהיו 'בדיוק כמו שצריך'. הטקסים כוללים סידור וארגון של חפצים, ניהול רשימות מוגזמות ועוד.

- אגרנות כפייתית - בתת סוג זה מופיע דחף לאגור ולשמור על חפצים, ודברים נוספים (לדוג' קבלות, קבצים במחשב, ועוד) למרות שהם אינם נחוצים, ולמרות שרוב האנשים בסביבתך חושבים שאתה שומר דברים שאין בהם צורך של ממש.

- ספקנות מוגזמת ובקשת אישורים מהסביבה - אנשים מסויימים הסובלים מ-OCD מרגישים שהם לא בטוחים בהרבה דברים קטנים שמתרחשים ביומיום, ונוטים לשאול אנשים בסביבתם שוב ושוב, בדרכים שונות, שאלות שאמורות להפחית את תחושת חוסר הבטחון.

bottom of page