מחקר ה- OCD ב- HUJI

נערכים מספר מחקרים באוניברסיטה העברית העוסקים ב-OCD  ובמציאת הטיפולים הטובים ביותר:

מחקר של
ISF
מחקר של
שחף
מחקר של
הדר
מחקר של
דן
מחקר של
אשר
מחקר של
איציק

The Clinical Neuropsychology Laboratory

Department of Psychology

The Hebrew University of Jerusalem

Mount Scopus, Jerusalem 91905, ISRAEL

+972-2-588-1131

cnlab@mail.huji.ac.il